STUDIEHULP

 

TIJDENS HET ACADEMIEJAAR ORGANISEREN WE ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN OM STUDENTEN TE HELPEN TIJDENS HUN STUDIES. MOEDER LIES STAAT SAMEN MET DE VEK DOORHEEN DE VOLLEDIGE OPLEIDING VAN DE STUDENTEN IN VOOR DE BOEKENVERKOOP AAN ONZE FACULTEIT. VERDER ORGANISEREN WE VERSCHILLENDE STUDIEMOMENTEN WAARIN WE, GESTIMULEERD DOOR EEN VERFRISSEND DRANKJE EN ENKELE SNACKS, ELKAAR HELPEN DOOR DE BLOK-EN EXAMENPERIODE. TOT SLOT HEBBEN WE IN DE LOOP VAN DE JAREN ALLERLEI HANDIGE SAMENVATTINGEN EN ANDERE PRAKTISCHE DOCUMENTEN PER OPLEIDINGSONDERDEEL VERZAMELD DIE STUDENTEN KUNNEN HELPEN EEN EXAMEN ZO GOED ALS MOGELIJK VOOR TE BEREIDEN.

DE STUDIEMOMENTEN WORDEN VANAF WEEK 8 AANGEKONDIGD VIA DE FACEBOOKPAGINA VAN MOEDER LIES. HOU DEZE DUS ZEKER IN DE GATEN!