KRINGLIED

 

KRINGLIED MOEDER LIES

HET KRINGLIED IS GEBASEERD OP “THE WILD ROVER” EN DE TEKST WERD GESCHREVEN DOOR GEERT MOENS, TOENMALIGE CANTOR.

STROFE 1:

WIJ ZIJN NIET TE STOPPEN, WIJ GAAN ER STEEDS VOOR

ALS D’ANDER GAAN SLAPEN, DAN GAAN WIJ NOG DOOR

DE BESTUURS EN DE HANDELS, NEE DIE BLOKKEN NIE GOED

MAAR GE KUNT ZE ALTIJD VRAGEN HOE BIER DRINKEN MOET

REFREIN:

JA ‘T IS MOEDER LIES, MOEDER LIES GAAT ER VOOR

TIJDENS CANTUS IN KOOR, ZINGEN WIJ ONS KRINGLIED

TUSSEN TWEE PINTEN DOOR

STROFE 2:

ZUIPEN DAT DOEN WE ZO GERE EN GOE

ALS ‘T IS OM TE FUIVEN DAN ZIJN WE NOOIT MOE

GE KUNT ONS OOK VINDEN IN CAFÉ THE ZONE

WAAR HET BIER RIJKELIJK VLOEIT EN D’AMBIANCE ZONDER SCHROOM

[REFREIN]

STROFE 3:

ALS ‘T IS OM TE BLOKKEN ZIJT GE BIJ ONS NIE JUIST

DE PROF STUURT ONS TOCH MET EEN C’ KEN NAAR HUIS

NA DE DELIBERATIES DAN ZIJN WE WEER BLIJ

EN ZUIPEN WE VERDER TOT VOLGEND JAAR MEI

[REFREIN, X2]