Geschiedenis

WAT HEBBEN ALLE FANTSTISCHE IDEEEN MET ELKAAR GEMEEN? EXACT, ZE ZIJN ONTSTAAN OP CAFÉ! DAT WAS NATUURLIJK OOK VOOR MOEDER LIES NIET ANDERS, WANNEER DE HEREN PETER-JAN MATTHIJS EN IVAN KOCHANOWICZ VOLGENS DE OVERLEVERING IN HET BEGIN VAN HET ACADEMIEJAAR 1994-1995 NA ENKELE CONSUMPTIES BESLISTEN OM EEN STUDENTENCLUB OP TE RICHTEN. DE REST IS NATUURLIJK GESCHIEDENIS. MOEDER LIES WAS GEBOREN, HET LAND JUICHTE EN HET PRAESIDIUM GING AAN HET WERK. EEN ECHTE CLUB HEEFT NATUURLIJK EEN CLUBLIED NODIG EN ONZE EERSTE CANTOR GEERT MOENS, VOLGENS DE GERUCHTEN BESCHIKKEND OVER EEN ENGELENSTEM, KOOS DE MELODIE VAN HET LIED ‘THE WILD ROVER’ EN SCHREEF ER EEN ZO MOGELIJK NOG BETERE TEKST VOOR. DAARNA WAS HET AAN DE VICES OM IN ACTIE TE TREDEN. ONDANKS DE ONGETWIJFELD VELE VERZOEKEN OM EEN CLUBZWAARD TE MAKEN, WERD VOOR EEN SCHILD GEOPTEERD. OM AAN TE TONEN DAT WIJ TOCH NET IETS ANDERS ZIJN DAN DE ANDEREN WERD GEKOZEN VOOR TWEE OP DAT MOMENT WEINIG VOORKOMENDE KLEUREN IN HET STUDENTENMILIEU: GEEL EN GRIJS. LANGS DE GRIJZE KANT VINDEN WE DE TWEE SYMBOLEN VOOR DE RICHTINGEN HANDELSWETENSCHAPPEN (HET COLLARTEKEN) EN BESTUURSKUNDE EN PUBLIEK MANAGEMENT (HET ROER). LANGS DE GELE KANT VINDEN WE HET MONOGRAM WEER WAAR DE LETTERS C, V EN F (CRESCAT, VIVAT ET FLOREAT) IN VERWERKT ZITTEN MET DAARNA DE EERSTE LETTER VAN DE NAAM VAN DE CLUB. HET UITROEPTEKEN STAAT VOOR HET FEIT DAT MOEDER LIES EEN ACTIEVE CLUB IS.

HET EERSTE JAAR WAS AL METEEN EEN NOOIT EERDER GEZIEN SUCCES. HET PRAESIDIUM MOCHT AL METEEN MAAR LIEFST 300 LEDEN VERWELKOMEN. VANAF HET JAAR 2001 WERDEN WIJ DEEL VAN HET OVERKOEPELEND ORGAAN ‘SENIOREN KONVENT GHENDT’, WAAR WE UITGROEIDEN TOT EEN VAN DE GROOTSTE CLUBS.

TEGENWOORDIG IS MOEDER LIES EEN GROTE KRING GESTOELD OP TRADITIES DIE IEDER JAAR ONDER ANDERE EEN FANTASTSICH GALABAL CADEAU DOET AAN DE MENSHEID. ALS STUDENTENKRING VAN DE RICHTINGEN HANDELSWETENSCHAPPEN EN BESTUURSKUNDE EN PUBLIEK MANAGEMENT EVOLUEREN WE NATUURLIJK MEE MET DE OPLEIDINGEN, DUS TOEN DE BEIDE RICHTINGEN OVERGEDRAGEN WERDEN NAAR DE UNIVERSITEIT GENT DEDEN WIJ HETZELFDE. SINDS HET JAAR 2013 ZIJN WIJ DAARDOOR LID VAN HET ‘FACULTEITEN KONVENT GENT’, DE OVERKOEPELENDE VERENIGING VOOR DE VERSCHILLENDE FACULTEITSKRINGEN VAN DE UGENT.